077. HEALING HAIR SALON - mori no ma

077. HEALING HAIR SALON - mori no ma
077. HEALING HAIR SALON - mori no ma
 
(6/17 Pick Up)
mori no ma(森の間)というように、森の木をイメージしたナビゲーションがユニーク。固定ヘッダーなうえ、マウススクロールでコンパクトになる点も良いと思いました。
 
http://morinoma.com/
HEALING HAIR SALON - mori no ma
HEALING HAIR SALON - mori no ma